Archive | februari, 2012

Brieven aan Paul van Ostaijen, woensdag 22 februari 2012

Paul van Ostaijendag Het Paul van Ostaijengenootschap stelt deel 4 voor van de reeks deelcorrespondenties van Paul van Ostaijen: Uwen lekkeren zoon heeft ook het geluk gehad van te kunnen fluiten en uittejouwen. Brieven aan Paul van Ostaijen. Locatie: Letterenhuis, Antwerpen, Minderbroedersstraat, 2000 Antwerpen (www.letterenhuis.be) Deuren: 19.00 uur Aanvang: 19.30 uur Welkomstwoord: Leen Van Dijck, directeur van […]

Continue Reading