Brieven aan Paul van Ostaijen, woensdag 22 februari 2012

Paul van Ostaijendag
Het Paul van Ostaijengenootschap stelt deel 4 voor van de reeks deelcorrespondenties van Paul van Ostaijen: Uwen lekkeren zoon heeft ook het geluk gehad van te kunnen fluiten en uittejouwen. Brieven aan Paul van Ostaijen.
Locatie: Letterenhuis, Antwerpen, Minderbroedersstraat, 2000 Antwerpen (www.letterenhuis.be)
Deuren: 19.00 uur
Aanvang: 19.30 uur
Welkomstwoord: Leen Van Dijck, directeur van het Letterenhuis
Inleiding: Rick Van Cauwelaert, hoofdredacteur van het weekblad Knack.
Beschouwing: Matthijs de Ridder
Muzikaal intermezzo
Extra: receptie met gratis bollekesbier u aangeboden door brouwerij De Koninck
Toegang: gratis.

Comments are closed.